A passion for food and wine

Food and wine is a big interest beside the senior advising. Over the last years Metamorfosen had produced a number of books.

 • NJUTA - an award winning book about gastronomy (in Swedish)
 • HIP WINES - a series of books about wine (in English)

Email ulf.stromqvist@metamorfosen.se for any inquiries.

Det är ofta ensamt i beslutsfattarens situation. Inför viktiga affärsbeslut är det värdefullt med en erfaren, trovärdig samtalspartner och riktigt goda råd. Många gånger behövs också en second opinion till egna konklusioner. Metamorfosen har arbetat i denna roll under många år och hjälpt uppdragsgivare i utmanande utvecklings- och framtidsfrågor. I ett flertal fall även som rådgivare i exitprocesser. Se arvodet som en investering och även som en försäkringspremie. Det finns inget som är mer kostsamt för ett företag/en ägare än felaktiga beslut i avgörande frågor.

Kompetens

Handshake

Djup dokumenterad
exit-expertis

Under senare år har Ulf varit styrelse­ordförande i ett flertal ägarledda tjänste­företag som navigerats till lyckade försäljningar. Driv ditt företag så att det alltid är sälj­bart är en tumregel som, oaktat försäljning eller ej, bidrar till att över tiden hålla en hög standard på företaget i sin helhet. Metodiken för exit-planering är idag väldokumenterad och beprövad.

Book

Unik affärsmässig erfarenhet

Tillsammans med tillväxt­gurun Thomas Ahrens har Ulf skrivit boken Hjärtoperationen, som är en dokumentär skildring av en egen komplett företags­resa – från källaren till Börsen. Boken till­delades priset Årets Ledar­bok, nominerades till Årets PA-bok och fick Sveriges Marknadsförbunds heders­omnämnande som Årets Marknads­föringsbok.

Award

Strategisk spetskompetens

Ulf är invald i 100-wattsakademien, marknadskommunikationens Hall of fame. 100-wattaren är Sveriges största tävling för effekt- och resultatskapande marknads­kommunikation och Ulf är en av de mest prisbelönade strategerna under 2000-talet. Bland Ulfs utmärkelser märks bland annat heders­priset för Bästa långsiktiga varumärkes­vård.

Våra tjänster

Advise intense

Koncentrerad fördjupning i en avgörande utvecklingsfråga

Detta ingår:

 • Checklista underlagsbehov
 • Läsa in, komplettera med frågor
 • Förbereda och lägga upp möte
 • Genomföra möte
 • Summera och konkludera med rekommendationer i protokoll

Advise & coach

Löpande sparring och support för VD och/eller ägare

Detta ingår:

 • Läsa in löpande information
 • Förbereda och lägga upp möte
 • Summera och konkludera med rekommendationer i protokoll
 • Vara löpande mejltillgänglig för högprioriterade, avgränsade frågor

Advisory board

Styrelseliknande upplägg, men friare i former

Detta ingår:

 • Ansvara för ordförandeskap
 • Följa verksamheten i rapporter och information
 • Avstämma inför möte
 • Kalla till möte inkl. dagordning
 • Förbereda, leda och sammanfatta möte
 • Vara löpande mejltillgänglig för högprioriterade, avgränsade frågor

Om oss

Ulf

Ulf Strömqvist

Senior advisor & strateg

Med bred erfarenhet och djup kunskap har Ulf hög trovärdighet som affärsmässig rådgivare i utmanande utvecklingsfrågor. Ulf har lång erfarenhet av affärsutveckling, tillväxtföretagande, operativ företags­ledning och VD-skap samt av ett 30-tal styrelse­uppdrag. Han har utvecklat ett flertal bolag och koncerner från start, via hög tillväxt till försäljning. Sedan 2012 arbetar han enbart med styrelse-, rådgivnings- och advisory boarduppdrag. Han är medlem i och certifierad av Styrelseakademien, där han 2011 genomgick Högre styrelse­utbildning. Komplett CV översänds gärna.

Helena

Helena Strömqvist

VD & administrativt ansvarig

Helena är VD för Metamorfosen sedan 2002. Utöver ekonomiskt och administrativt ansvar har hon också i bolaget arbetat som outsourcad administrativ resurs åt ett flertal företag. Hon är i grunden leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom anestesi och intensivvård. Tidigare arbetade hon under sju år som klinisk prövningsledare i läkemedelsindustrin. Hon har även en fil.kand i litteraturvetenskap.

"Under Ulfs period som styrelseordförande stod NORO inför särskilt viktiga utvecklingsfrågor. Till slut även en försäljning 2017 till branschkollegan Hafa. Med sin djupa erfarenhet hjälpte Ulf oss att navigera rätt i ett antal svåra passager."

Hans-Erik Backman

Tidigare VD och delägare, NORO

"Med Ulf som styrelseordförande inleddes en offensiv tillväxtresa. Med genomtänkt strategisk planering, fokus på rätt frågor och tydliga mål utvecklades ProspectEye på ett fåtal år till ett välpositionerat och starkt lönsamt bolag. Något som i sin tur ledde till en lyckad försäljning i årsskiftet 2013/14."

Mathias Thulin

Tidigare VD och delägare, ProspectEye AB. Sålt till Apsis 2013

“Under Ulfs ordförandeskap har Stenbergbygg fått ett professionellt Advisory boardarbete och lagt fast en tydlig målbild som vi konsekvent driver företaget mot."

Michael Stenberg

Ägare, Stenbergbygg AB

“Som styrelseordförande tog Ulf initiativ till nya strategier med ett större marknadsfokus, där bolaget tog en unik position på marknaden. Detta lade grunden till en fortsatt god organisk tillväxt."

Peter Rehnström

Tidigare VD och huvudägare, Support Syd AB. Sålt till AlliancePlus/Polaris 2014

“Ulf har stor förståelse för affärerna och för varumärkets strategiska betydelse för BOXONs utveckling och framgång. Med stort engagemang och god helhetssyn skapar han en viktig tydlighet i våra resonemang och slutsatser."

Anders Yllfors

VD och huvudägare, BOXON AB